Tüm Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde her ayrıntı!

Tüm Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde her ayrıntı! - TÜM BİLGİLER:

Tüm Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde her ayrıntı! Bu makalede, bel omurgasında bulunan L4-5 düzeyindeki posterior santral protrüzyonun ne olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Bu rahatsızlıkla ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için okumaya devam edin!

Başlıklar (Tıklayınız):

Tüm Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde her ayrıntı!

Tüm ​Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior ⁢Santral Protrüzyon Nedir?

Merak‍ ettiğiniz her ayrıntıyı merak ⁤uyandırıcı bir şekilde⁣ açıklıyoruz! Bel⁣ ağrısının⁣ yaygın bir sorun olduğunu‌ biliyoruz ve L4-5 düzeyindeki posterior santral protrüzyon hakkında‍ her şeyi öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bu yazıda, ⁢nedir, belirtileri nelerdir, neye ​sebep olur ve nasıl tedavi edilebilir gibi tüm önemli konuları ⁢ele ⁤alıyoruz. Öğrenmek istediğiniz‍ her şeyi burada bulacaksınız! Haydi, araştırmaya başlayalım ve bu sorunu daha ‍iyi anlamaya yardımcı ​olacak bilgilere göz atalım!

İçerikler:

L4-5 Düzeyinde Posterior Santral ⁤Protrüzyon Nedir?

L4-5 ‌Düzeyinde ‍Posterior⁣ Santral Protrüzyon ⁢Nedir?

L4-5 düzeyinde posterior santral ​protrüzyon, omurgadaki ⁤L4 ⁢ve L5 omurlarının⁤ arasında yer alan ​diskte ⁤meydana​ gelen⁤ bir durumdur.⁣ Bu ​durum, disk içerisindeki​ jel benzeri bir maddenin disk⁤ halkası⁤ dışına doğru‌ bir baskı yapması sonucu oluşur. Posterior santral protrüzyon,⁣ omurgaya etki ederek sinir köklerinde sıkışmaya neden‍ olabilir.

L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyonun Belirtileri

L4-5 ‌düzeyinde⁣ posterior santral protrüzyonun bazı‌ belirtileri şunlardır:

 • Bel ‍ağrısı:⁢ L4-5 düzeyindeki​ protrüzyon genellikle bel ağrısı‌ ile ilişkilendirilir. Bu⁢ ağrı ​genellikle bel‍ bölgesinde yoğunlaşır ve uzun süre oturma, ağır kaldırma veya uzun​ süre ayakta durma ⁢gibi aktiviteler sonrasında artar.
 • Bacak ağrısı:⁣ Protrüzyonun sinir köklerine baskı yapması⁤ sonucu oluşan radiküler ağrı, belirli⁤ bir bacağa yayılabilir. Bu ağrı‌ genellikle ‍uyluk, diz ⁣veya ayak bileği‌ bölgesinde hissedilir.
 • Tek taraflı kas güçsüzlüğü: Protrüzyon sinir köklerine⁤ baskı yapabilir‌ ve buna ⁤bağlı ‌olarak tek taraflı kas ‍güçsüzlüğü oluşabilir. Bu⁢ durum, bacakta zayıflık veya ayakta düşme hissi gibi⁣ belirtilerle ‌kendini gösterebilir.

L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyonun ⁣Tedavisi

L4-L5 düzeyindeki posterior santral protrüzyonun tedavisi, genellikle konservatif yöntemlerle ‍başlar. Bu tedavi yöntemleri arasında:

 • Istirahat: ⁢Belirtiler hafifse,‌ istirahat dönemi ‌önerilebilir. Bu dönemde sırt üstü yatmak ‌veya yastık kullanarak belin ⁣desteklenmesi önerilebilir.
 • Fizik tedavi: Fizik tedavi⁤ seansları,‍ bel ⁤ağrısını azaltmaya ve ⁣spinal esnekliği‍ artırmaya yardımcı ⁤olabilir. Bu seanslar dışında hastaya yapılan egzersizlerle de⁣ günlük hayatta ağrıyı azaltmak amaçlanabilir.
 • Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar:⁢ Bel ağrısını hafifletmeye yardımcı ⁣olmak için ​ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Ancak,⁢ bu ilaçlar doktor tarafından reçete edilmelidir.
 • Enjeksiyon​ tedavisi: Bel ağrısı⁤ ve sinir kökleri üzerindeki baskıyı azaltmak için⁣ epidural ​steroid ‍enjeksiyonları kullanılabilir. Bu ⁤enjeksiyonlar, ‍doğrudan ​problemin olduğu bölgeye‌ uygulanır ve belirli ⁢bir ⁤süre için ağrıyı⁤ geçici olarak⁤ azaltabilir.

Mümkün olan durumlarda, ilaçsız ‌tedavilerle sonuç elde⁤ edilemezse veya belirtiler ciddi bir noktaya ulaşırsa cerrahi ‍müdahale düşünülebilir. Cerrahi seçenekler‌ arasında diskektomi veya‌ laminektomi‌ gibi⁣ prosedürler yer alabilir. Bu prosedürler, sinir köklerine baskı yapan disk materyalinin çıkarılmasını veya omurgadaki dar alanların genişletilmesini amaçlar.

Protrüzyonun nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Protrüzyonun ⁤nedenleri ve​ belirtileri ‌nelerdir?

L4-5 düzeyinde posterior santral protrüzyon nedir? Bu yazıda, bu rahatsızlığın nedenleri⁤ ve belirtileri hakkında tüm bilgileri⁢ bulabileceksiniz. Protrüzyon, omurganın disklerinde meydana gelen ​ bir sorundur ve ⁢ilgili bölgede ⁣doku veya yapıların dışarı doğru ⁤uzamasına ⁣neden olur. ⁣Bu yazıda, L4-5 düzeyindeki posterior santral protrüzyonun nedenlerini ⁢ve belirtilerini daha ayrıntılı olarak‍ ele alacağız.

Posterior santral protrüzyon, omurganın‌ bel bölgesindeki L4 ve ⁣L5 omur kemikleri arasında bulunan intervertebral disk ⁤üzerinde meydana gelir. Bu protrüzyon, disk ​dokusunun omurilik kanalına doğru itilmesiyle oluşur. ⁢Genellikle, omurilik ⁣kanalının sınırlı bir ​şekilde daralması⁤ sonucu sinir köklerine ⁢baskı yapar.

Bu durumun birkaç ​nedeni vardır. En yaygın nedenlerden⁢ biri ⁢yaşlanma ‍sürecidir. Yaşlandıkça, ⁢disklerdeki‌ su ‌içeriği azalır‍ ve diskler daha ‌sert hale gelir. Bunun sonucunda, diskler ‌kolayca yıpranır ve protrüzyonla sonuçlanabilir. Disk yırtılmaları, travma⁢ veya aşırı zorlanma⁢ da protrüzyona neden olabilir.

Posterior​ santral⁢ protrüzyonun⁣ belirtileri,‌ bölgede‍ ağrı ve rahatsızlık hissi ile ⁤kendini gösterebilir. Ağrı genellikle bel bölgesinde ⁣hissedilir ‍ve bazen ‍kalça veya‍ bacaklara yayılabilir. Sinir kökleri üzerinde baskıya bağlı​ olarak bacakta ‍uyuşma, karıncalanma veya zayıflık hissi de oluşabilir.

Bir‍ başka⁤ önemli belirti ise⁤ disk herniasyonudur. Disk herniasyonu,⁢ disk dokusunun omurilik​ kanalına daha fazla baskı yapması​ sonucu⁣ ortaya çıkar.⁢ Bu durumda,⁢ omurilik sinirlerine daha fazla⁣ hasar verebilir ve ciddi ⁣semptomlara neden olabilir.

Posterior santral⁣ protrüzyonun tanısını ‍koymak için doktorunuz muayene yapacak ve görüntüleme testleri⁣ isteyecektir. Bu testler‌ arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi⁣ (BT)⁢ bulunabilir. Bu ‍testler, protrüzyonun ⁢konumunu ve boyutunu belirlemek için kullanılır.

Protrüzyon tedavisi⁣ genellikle ‍konservatif yöntemlerle başlar. Bu yöntemler arasında⁤ ağrı kesici ilaçlar,⁢ istirahat, fizik tedavi ve egzersiz ‌programları yer alır. Bununla⁤ birlikte,⁤ daha ciddi durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Sonuç olarak, L4-5 düzeyinde posterior santral protrüzyon, intervertebral diskte bulunan doku veya yapıların omurilik kanalına‌ doğru⁣ uzamasına⁢ neden olan bir rahatsızlıktır. Yaşlanma,‌ disk yırtılmaları ve travma ‍bu duruma yol ​açabilen‌ nedenler arasındadır. Belirtiler​ arasında bel ağrısı, bacakta uyuşma ve disk ‌herniasyonu yer alır. Tedavi sürecinde ⁣konservatif yöntemler genellikle ilk⁣ tercih edilir, ancak ⁢cerrahi gerekebilir.
Tüm ayrıntılarla L4-5 Düzeyinde Posterior Santral ⁢Protrüzyon‌ detayları!

Tüm ayrıntılarla⁤ L4-5 Düzeyinde Posterior⁣ Santral ⁤Protrüzyon detayları!

L4-5 Düzeyinde​ Posterior Santral Protrüzyon Nedir?

L4-5 ‍düzeyinde ‌posterior ⁣santral ⁤protrüzyon, omurganın bel ⁣bölgesindeki L4 ve L5 omurlarının ‌arasında bulunan‍ disklerde meydana gelen bir⁤ durumdur. Bu durumda, disklerin yastıkçıkları olan nucleus pulposus, dış diskin kırılganlaşması ⁣sonucu omurilik ⁤kanalına doğru itilir. Bu itilme, omurilik ‌kanalına baskı yaparak ⁢sinir köklerinin‍ tahriş olmasına neden olabilir.

Protrüzyon ‍Türleri

Bu ‌protrüzyon çeşidi, ‌diskten⁣ lifli doku veya fibröz halka altında yer alan jel⁣ benzeri madde ⁤olan ‍nucleus pulposusun bir miktar diskin dışına doğru ​çıkmasıyla ​oluşur. Küçük⁣ boyutlu posterior santral protrüzyonlar⁢ genellikle belirgin semptomlara neden​ olmazken, ‌büyük boyutlu olanlar sinir⁢ köklerinin sıkışmasına veya bel ağrısı, bacak⁤ ağrısı ve ‌uyuşma‌ gibi semptomlara ‍yol açabilir.

Belirtiler

L4-5 düzeyinde⁣ posterior santral protrüzyona sahip​ kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Bel ağrısı
 • Bacak ‌ağrısı veya uyuşma
 • Bacakta⁤ güçsüzlük
 • Refleks kaybı

Tanı Yöntemleri

Posterior santral protrüzyon tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 1. Fizik muayene: Bel ve⁢ bacaklarda‍ hassasiyet aranır.
 2. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Sinir köklerinin sıkışma derecesini ve ​omurilik kanalının durumunu gösterir.
 3. Komputerli tomografi‍ (KT): Protrüzyonun⁢ boyutunu ve omurganın diğer yapılarını incelemek için kullanılır.

Tedavi Yöntemleri

L4-5⁢ düzeyindeki posterior santral protrüzyon tedavisi aşağıdaki yöntemleri ‌içerebilir:

 • İlaçlar: Ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak​ için ‍nonsteroidal antiinflamatuar ‍ilaçlar kullanılabilir.
 • Fizik tedavi: Kasları⁣ güçlendirmek, esnekliği artırmak ve ⁢ağrıyı azaltmak için egzersizler yapılabilir.
 • Enjeksiyon tedavisi: Sinir ⁢köklerine doğrudan ‍ilaç‍ enjekte edilerek ağrının azaltılması hedeflenir.
 • Cerrahi: Belirtiler ciddi ⁢ise ⁣veya diğer tedavi yöntemleri⁢ etkili olmazsa, cerrahi⁢ müdahale ‌gerekebilir.

Sonuç

L4-5 düzeyindeki posterior‍ santral ⁤protrüzyon, ​bel bölgesindeki disklerin itilmesiyle ​ortaya çıkan bir durumdur. Belirtiler genellikle bel ağrısı, bacak ağrısı veya uyuşma şeklinde ⁣kendini gösterir. Tanı için fizik muayene, manyetik ⁣rezonans görüntüleme ⁣veya​ komputerli tomografi gibi yöntemler​ kullanılır. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar,⁢ fizik tedavi, enjeksiyon ⁣tedavisi ve ⁢cerrahi bulunur. ​Uygun tedavi ve⁢ yönetim ile semptomlar genellikle iyileşebilir⁤ ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Doğal yöntemlerle L4-5⁢ Düzeyinde ⁣Posterior Santral‍ Protrüzyon​ tedavisi mümkün mü?

L4-5 düzeyinde posterior santral protrüzyon, bel ⁣bölgesindeki ⁢omurların, ​L4 ve L5 omurlarının ⁢arasında yer ⁢alan disklerin (intervertebral ​diskler)‌ biraz geriye doğru çıkıntı⁤ yapmasıdır. Bu durum, ​omurgaların arasında bulunan sinir köklerine baskı⁢ yapabilir ve şiddetli bel​ ağrısı, ⁤bacaklarda uyuşma⁣ veya güçsüzlük gibi semptomlara yol⁢ açabilir.

“L4-5 Düzeyinde ‌Posterior⁣ Santral Protrüzyon”, Doğal Yöntemlerle Tedavi⁤ Edilebilir Mi? Bu sorunu ⁤çözmek için doğal yöntemlerden faydalanmak⁤ mümkün müdür? Bugün⁤ bu sorunun​ cevaplarını inceleyeceğiz.

Doğal yöntemlerle⁤ L4-5 düzeyinde posterior santral protrüzyon tedavisi‌ mümkün olabilir, ancak dikkatli ve düzenli ​bir şekilde uygulanması ⁢gerekmektedir. İşte ​bu konuda size yardımcı ​olabilecek bazı doğal tedavi yöntemleri:

1. Fiziksel Terapi: Fiziksel ​terapi, ⁣omurgadaki⁢ baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve‌ ağrıyı hafifletebilir. Fiziksel terapistiniz, sizi özel egzersizlerle destekleyerek ⁤omurganın⁣ stabilizasyonunu ​sağlayacak ‌şekilde çalışabilir.

2. Egzersizler: Bel bölgesini güçlendiren ve esneten egzersizler, omurgadaki baskıyı azaltmaya yardımcı ⁤olabilir. Örneğin, karın kasları ve bel ⁤kaslarını⁢ güçlendiren egzersizler, sırt ve bel ağrısını hafifletebilir.

3. ‌Doğru Duruş: Yanlış duruş, omurgada baskıya ve⁢ stres oluşmasına neden olabilir. Doğru duruş, ⁤omurganın uygun ‍hizalamasını sağlayarak baskıyı azaltabilir. Özellikle uzun süreli oturma ‍veya​ ayakta‍ durma işleriyle uğraşan kişiler doğru duruş tekniklerini kullanmalıdır.

4. Akupunktur: Akupunktur, iğnelerin ⁤belirli noktalara ⁣yerleştirilerek vücuttaki enerji akışının ⁣düzenlenmesini amaçlayan bir ⁤tedavi yöntemidir.⁤ Bazı çalışmalara göre, ‍akupunkturun bel ağrısını‍ azaltmada etkili olabileceği gösterilmiştir.

5. Masaj ve⁢ Manuel Terapi: Masaj ve manuel terapi, omurgadaki kas gerginliğini azaltmaya ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu​ da omurgadaki baskıyı azaltabilir ve ağrıyı‍ hafifletebilir.

Bu‌ doğal‍ tedavi yöntemlerinin⁣ yanı sıra, yaşam ⁣tarzı değişiklikleri de önemlidir. Örneğin, ⁣aktif bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak,​ sağlıklı ⁢kilo korumak ve sigara içmemek, ‌omurganın sağlığını desteklemeye⁤ yardımcı​ olabilir.

Unutmayın, L4-5 düzeyinde posterior santral ​protrüzyon tedavisi konusunda en uygun⁤ yöntemleri belirlemek için mutlaka bir doktora​ danışın. Bu⁢ doğal​ yöntemler⁢ bir‍ doktorun ​önerisi veya gözetiminde ‌uygulanmalıdır.

Sonuç ⁣olarak, ‍doğal yöntemlerle ​L4-5 düzeyinde‌ posterior santral protrüzyon tedavisi mümkün‍ olabilir. ⁤Fiziksel ‌terapi, egzersiz,‍ doğru ‍duruş, akupunktur, masaj ‌ve manuel‌ terapi gibi ⁢doğal yöntemler, omurgadaki⁢ baskıyı azaltarak ağrıyı hafifletebilir. Ancak, herkesin durumu ⁣farklı olduğundan, en iyi tedavi seçeneklerini belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir.⁤

Sorular &​ Cevaplar

Tüm Bilgiler:‌ L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir?⁤ Merak ⁢uyandırıcı ⁢bir ‍şekilde her ayrıntı!

Soru: L4-5‌ düzeyinde ‍posterior⁤ santral ⁣protrüzyon nedir?

Cevap: L4-5 düzeyinde posterior santral ​protrüzyon, ⁣bel ​omurgasının altında‍ yer ​alan L4 ve L5 omurları arasındaki​ diskte meydana gelen bir‍ durumdur.⁤ Posterior⁤ santral protrüzyon, ‍diskin ⁣omurilik kanalı içine doğru ‌çıkıntı yapması ⁢anlamına gelir. Bu durum, omurilik ve​ sinir köklerine baskı yaparak, ağrı, uyuşma ve⁤ güçsüzlük gibi semptomlara neden olabilir.

Soru: Belirtileri nelerdir?

Cevap: L4-5⁣ düzeyinde posterior⁣ santral ​protrüzyonun ⁢belirtileri ‍kişiden kişiye değişebilir.‌ Bununla birlikte,​ yaygın olarak​ karşılaşılan belirtiler şunlardır:
– Bel ağrısı:‍ Özellikle bel omurlarının⁣ altında hissedilen ağrı.
– Bacak ağrısı: Bel omurlarının altında başlayıp kalçadan bacağa⁣ yayılan ağrı.
– Uyuşma​ ve‌ karıncalanma hissi: Bacaklarda, ayaklarda‍ ve parmaklarda hissedilen uyuşma, karıncalanma veya yanma‌ hissi.
– Kas güçsüzlüğü: ‌Bacaklarda veya ⁣ayaklarda kas ‌güçsüzlüğü veya istemsiz kas seğirmeleri.

Soru: Neden oluşur?

Cevap:⁢ L4-5 ‌düzeyinde posterior⁣ santral protrüzyon, genellikle ​omurganın normal yaşlanma⁤ sürecinin ​bir ‌sonucu olarak ortaya ​çıkar.​ Diskler zamanla yıpranır, sıkışır ‍veya yırtılabilir. Bunun sonucunda disk içeriği (jel benzeri bir madde) ‌omurilik ‍kanalına doğru itilebilir.​ Ayrıca, ‍aşırı kilo,​ aşırı yük bindirme, düzensiz duruş,⁤ yetersiz‌ egzersiz gibi⁢ faktörler ⁣de posterior⁢ santral‍ protrüzyon riskini artırabilir.

Soru: ⁤ Teşhis ‍nasıl konulur?

Cevap: Posterior santral⁣ protrüzyonun ⁤teşhisi için bir‍ doktora başvurmak önemlidir. Doktor, semptomları dinleyecek, fiziksel muayene yapacak ve ‍gerekli görürse ileri görüntüleme testleri, örneğin ⁤MRI veya CT ​taraması isteyecektir. Bu testler, omurgadaki disklerin⁢ ve⁤ omurilik​ kanalının ‌ayrıntılı⁣ görüntülerini ​sağlayarak teşhisi kesinleştirmeye ⁢yardımcı olur.

Soru: Tedavisi nasıl yapılır?

Cevap: ‍Posterior santral protrüzyonun tedavisi, semptomların ‌şiddetine ‌ve kişinin ​genel sağlık ⁢durumuna‌ bağlı olarak değişir. Genellikle aşağıdaki​ tedavi yöntemleri⁢ kullanılır:
– İlaç tedavisi:⁣ Ağrıyı hafifletmek ⁣ve ⁢iltihabı azaltmak ⁤için ağrı kesiciler, kas ‌gevşeticiler veya anti-enflamatuar ilaçlar‍ kullanılabilir.
– Fizik tedavi: Egzersiz programları, germe hareketleri ve ‌fizyoterapi ‌egzersizleri ile kasları güçlendirmek ⁤ve esnekliği artırmak amaçlanır.
– Enjeksiyon ‌tedavisi: Steroid ilaçların⁤ omurgaya enjekte edilmesi, inflamasyonu⁣ azaltarak ağrıyı ​hafifletebilir.
-‌ Cerrahi müdahale:⁤ Şiddetli, kronik semptomlara sahip hastalarda⁤ ve diğer tedavi ‍yöntemlerinin etkisiz‌ olduğu⁣ durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi, diskin alınması veya ⁤hasarlı dokunun düzeltilmesi⁢ amacıyla⁢ gerçekleştirilebilir.

Bu yazıda verilen bilgiler yalnızca genel⁤ bilgilendirme amaçlıdır ve kişisel tıbbi tavsiye yerine geçmez. ⁤Herhangi bir sağlık​ sorunu‍ veya⁣ semptom⁣ durumunda mutlaka bir⁤ doktora başvurmanız önemlidir.

Sonuç

Sonuç olarak, Tüm Bilgiler: ⁢L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde⁤ her ayrıntı! başlıklı bu​ makalede, L4-5 düzeyindeki posterior santral protrüzyon hakkında ⁢detaylı​ bilgiler bulabilirsiniz. Bu yazıda, bu tanımlama ⁢hakkında ⁤merak⁢ uyandırıcı ‍bir ​şekilde ‍her​ ayrıntıya​ değinildi. Posterior santral​ protrüzyonun‍ ne olduğunu ⁣ve⁤ belirtilerini öğrenmek istiyorsanız, bu makale tam size göre.

Bu makalede ayrıca L4-5 ‍ düzeyinde ⁢oluşan posterior ⁢santral⁢ protrüzyonun ‍nedenlerini​ ve⁤ olası tedavi seçeneklerini de bulabilirsiniz. Bu konudaki bilgiler size sağlık⁣ durumunuzu anlamada ve doktorunuzla daha etkili bir iletişim kurmada yardımcı olacaktır.

Yazıda ⁣yer alan bilgiler, uzmanlar ⁤tarafından ‍derlenmiş ve güvenilir kaynaklardan ⁣elde edilmiştir. Bu nedenle, bu makalenin size‍ gerekli bilgileri ​sağlayacağına güvenebilirsiniz.

Umarız, Tüm Bilgiler: L4-5 Düzeyinde Posterior Santral Protrüzyon Nedir? Merak uyandırıcı bir şekilde her​ ayrıntı! başlıklı bu makale⁣ sayesinde konu ⁢hakkında daha fazla bilgi edinir ve ‍sağlık durumunuz hakkında daha⁤ iyi kararlar verebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için bilgi sahibi olmak ve​ gerektiğinde doğru tedaviyi seçmek son derece önemlidir. ‌

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?